Kościół pw. Św. Józefa w Charbrowie

Chabrowo to stara, kaszubska wieś należąca od 1286 roku do biskupów włocławskich. Świątynia jest budowlą orientowaną, wzniesioną na rzucie prostokąta, z węższym i niższym od korpusu prezbiterium od wschodu. Na zewnętrznych ścianach kościoła można podziwiać płyty nagrobne z epitafiami, zaś na wieży, zwieńczonej ośmiobocznym hełmem z iglicą, znajdują się 2 dzwony wykonane przez gdańskich ludwisarzy: Gerta Benninga w 1598 roku i Emanuela Wittwerka w 1744 roku. Wewnątrz świątyni zwraca uwagę barokowe wyposażenie, malowany i rzeźbiony ołtarz z 1737 roku i drewniany, belkowany sufit pokryty malowidłami ze scenami biblijnymi. Na otaczającym kościół cmentarzu zachowało się kilka starych nagrobków oraz charakterystyczne zwieńczenie bramy cmentarnej.

Autor: M.Krzciuk, LOT Ziemia Lęborska

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi