Piaseczno – miejsce cudów

Gotycka świątynia
Rycerze Zakonu Najświętszej Maryi Panny ukończyli budowę kościoła w 1348 roku, w czasie kiedy wielkim mistrzem był Henryk Dusemer, co upamiętnia napis starogermański na zewnętrznym murze kościoła. W czasie wojen szwedzkich świątynia została poważnie zniszczona. Jej znacznej odbudowy dokonał król Jan III Sobieski – starosta gniewski. Ufundowane wówczas przez niego sklepienie, będące dziełem gdańszczanina Bartłomieja Ranischa, uwieńczone jest herbem królewskim. W połowie XVIII w., wobec coraz liczniej przybywających pielgrzymów, do istniejącego kościoła dobudowano dwie barokowe kaplice: św. Józefa pochodzącą z 1755 r. i Matki Boskiej Szkaplerznej pobudowanej w latach 1758-1759. Z tegoż okresu pochodzi też rokokowe wyposażenie świątyni – ołtarze, konfesjonały, balustrada chóru oraz chrzcielnica i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Bożej Piaseckiej.

Piasecka Studzienka
W niedalekiej odległości od kościoła, w południowej części wsi, w miejscu pierwszego objawienia Matki Bożej znajduje się studzienka. Woda wydobywana z niej uważana jest za cudowną. Obok studzienki z czasem wybudowana została kaplica. Historia głosi, że kiedy podczas wojny hitlerowcy próbowali zniszczyć to miejsce, oficer niemiecki, dozorujący wyburzanie kapliczki, zginął nieszczęśliwie pod kopytami swego konia. Obecna kaplica w kształcie łodzi z żaglem zbudowana została w roku 1978, przez długoletniego proboszcza ks. Prałata Kazimierza Myszkowskiego. Na terenie przyległym do studzienki powstała też Droga Krzyżowa, składająca się z piętnastu stacji. W okresie letnim, w każdą niedzielę, odprawiane jest tu nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Piaseczno jest także tradycyjnym miejscem odpustowym Pomorza. Główny, zwany Wielkim Odpustem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczyna się zawsze w niedzielę 8 września lub kolejną po tej dacie i od wieków przyciąga rzesze pątników.

Sakntuarium Maryjne w Piasecznie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Piaseczno to wieś, w której powstało w 1862 roku pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Włościańskie – Kółko Rolnicze. Jego założycielem był Juliusz Kraziewicz. Aby upamiętnić to wydarzenie oraz osobę założyciela w 1966 roku powstała tu izba pamięci, obecnie Oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Znajduje się w nim mini skansen dawnych maszyn i urządzeń rolniczych, wystawa stała ukazująca historię kółek rolniczych, a także zbiór eksponatów etnograficznych z Kociewia i Pomorza zebranych w odtworzonej wg tradycji Chacie Kociewskiej.

Piaseckie przeglądy
Piaseczno swą sławę zawdzięcza też odbywającym się tu od 1993 roku Przeglądom Kociewskich i Pomorskich Zespołów Folklorystycznych. Co roku, w sierpniu, na scenie usytuowanej przy „Studzience” spotyka się kilkadziesiąt zespołów z terenu Pomorza i przez dwa dni czarują zebraną publiczność bogactwem folkloru.

Nieczynny już wiatrak w Piasecznie

W pobliżu

Gastronomia

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi