Zabytkowa kamienica przy ul. Jeziornej 28 w Kartuzach

Elewacja frontowa od strony wschodniej podzielona jest w poziomie na dwa gzymsy kordonowe i gzyms okapowy. Część południowa elewacji jest dwuosiowa, wysunięta przed lico w formie płaskiego ryzalitu. W pierwszej kondygnacji znajduje się zamurowany i zatynkowany półokrągło zamknięty otwór drzwiowy, a obok otwór okienny. Część południową elewacji wieńczy szczyt trójkątny obwiedziony gzymsem, na narożach znajdują się kule na sześciennych cokołach. W poddaszu znajdują się małe okna.


Informacje opracowane na podstawie:

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KARTUSKIEGO 2010 -2013


W pobliżu

Gastronomia

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi