Pełcznica

Ubogi w wapń i inne składniki odżywcze charakter środowiska wodnego wytworzonych na piaszczystym dnie jezior jest typowy dla pierwotnych powstałych po ustąpieniu lodowca zbiorników wodnych. Te szczególne warunki środowiskowe pozwalają na rozwój specyficznej roślinności wodnej i torfowej. Na obszarze ponad 57 ha ochronie podlega kompleks torfowisk wysokich i przejściowych otaczające oligotroficzne jeziora lobeliowe wraz z bardzo rzadko występującym probylinem jeziornym. W kompleksach torfowiskowych występuje bór bagienny i brzezina bagienna, skupiające rośliny torfowe i uznane relikty. Na otaczających jeziora wzniesieniach, stanowiących strefę otulinową występują zbiorowiska buczyn i lasu dębowo – bukowego. Na terenie rezerwatu stwierdzono łącznie 236 gatunków roślin naczyniowych, z czego 8 objętych całkowitą lub częściową ochroną i 89 gatunków mszaków. Przyrodnicze walory rezerwatu podkreśla obecność 24 gatunków znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

W pobliżu

Odkryj

Gastronomia

Noclegi

BLIZA
Odległość — 7.7 KM
MURAT
Odległość — 9.3 KM

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi