Kaszubski Park Krajobrazowy

Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych. Jednym z nich jest tzw. „Kółko Raduńskie” – szlak łączący 14 jezior, dostarczający niezapomnianych wrażeń. Kompleksy leśne kryjące w sobie bogactwo natury i liczne rezerwaty przyrody unikatową roślinnością zapraszają wyznaczonymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Niezaprzeczalnym walorem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest rzeźba terenu, jej głównym elementem są wysoczyzny morenowe, pasma moren czołowych i rozcinające je rynny polodowcowe. Z punktu widzenia deniwelacji terenu występuje tu krajobraz podgórski. Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, iż naturalny krajobraz jest wyjątkowy na skalę Pomorza. Charakterystyczne jeziora o wydłużonym kształcie, spośród których można wyróżnić dwie grupy: Jeziora Potęgowskie (10 akwenów) oraz Jeziora Raduńskie (14 zbiorników).


Panorama kaszubska, Foto: M.Bieliński

Bogato zalesione Wzgórza Szymbarskie z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.p.m.) uchodzą za obszar najbardziej malowniczy. Tu z 35-metrowej wieży można podziwiać rozległą panoramę okolic.

Na terenie KPK występuje bogata szata roślinna o dużej różnorodności. Panujący tutaj klimat ma wpływ na wyswtępowanie flory gatunków górskich i podgórskich. Występują tu lasy liściaste i mieszane, bukowo – dębowe czy buczyna niżowa. Zaobserwowano 135 gatunków ptaków lęgowych, z czego 77 gniazdujących.


Wieża widokowa na Wierzycy, Foto: Kaszubski Park Krajobrazowy

Dla ochronny najcenniejszych terenów utworzono 12 rezerwatów przyrody (Jezioro Turzycowe, Kurze Grzędy, Leśne Oczko, Jezioro Lubygość, Ostrzycki Las, Strzelina Lechicka, Szczyt Wieżyca, Staniszewskie Błota, Staniszewskie Zdroje, Zamkowa Góra, Żurawie Błota, Żurawie Chrusty), 42 pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000, które obejmuj 40% pow.

Kaszubski Park Krajobrazowy to nie tylko piękna przyroda ale również niepowtarzalna, szeroko rozpoznawalna kultura i historia kaszubska. Sztuka ludowa, w szczególności haft kaszubski, malarstwo oraz ceramika znajdują rzeszę odbiorców. Swoistą atrakcją jest również pielęgnowany przez mieszkańców tutejszych gmin język kaszubski. Muzea regionalne jak np. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach czy Muzeum Neclów w Chmielnie zachęca do bliższego poznania kultury kaszubskiej. Innymi atrakcjami znajdującymi się na terenie KPK, poza wymienionymi wyżej muzeami, jest również ogród botaniczny w Gołubiu, ciągle rozwijające się Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz zabytkowa architektura sakralna i świecka. Budownictwo wiejskie, żywy folklor oraz unikatowy krajobraz i przyroda stanowią bezcenną wartość Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.


Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie, Foto: Repozytorium ISIT

Dla miłośników turystyki krajoznawczej oraz wielbicieli aktywnego wypoczynku KPK przygotował liczne szlaki turystyki pieszej, kajakowej, rowerowej, konnej, nordic walking. Jeziora połączone biegiem Raduni tworzą tzw. Kółko Raduńskie o długości ok. 40 km, co daje ogromne możliwości żeglarskie, kajakarskie, ale także kąpielowe i wędkarskie. Niezwykle ciekawy jest szlak turystyki samochodowej – czyli popularna Droga Kaszubska. Jest to szlak wiodący przez urolkiwie kaszubskie wsie i miasteczka położone nad kaszubskimi jeziorami. Znajdują się tu również ścieżki ekologiczne i przyrodniczo – dydaktyczne, nad którymi opiekę merytoryczną sprawuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.


Szlaki rowerowe w KPK, Foto: Pomorskie Trasy Rowerowe

W pobliżu

Odkryj

Gastronomia

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi