Drewniany kościół w Sierakowicach

Jak już wielokrotnie wspominano, zabytkowa świątynia jest niezwykłym dziełem, unikatowym nawet na skalę europejską. To ostatnia świątynia zbudowana techniką zrębową na Pomorzu. We wnętrzu kościoła na ścianach zachowały się malowidła. Wewnątrz kaplicy św. Barbary wyryto datę konsekracji – „Anno 1823”.

Wszystkie te elementy były do momentu rozbiórki zakryte drewnianą boazerią. Renowacji poddano niektóre elementy wyposażenia, m.in. tabernakulum, ambonę, chrzcielnicę i ołtarz główny.

Gospodarzem zrekonstruowanego obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Kościołowi zostały nadane nowe funkcje. Organizowane są w nim wystawy, wernisaże i koncerty, co z pewnością wpływa na poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy. Rekonstrukcja tego jedynego zabytku w gminie Sierakowice była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków unijnych.

W pobliżu

Odkryj

Gastronomia

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi