Dolina Kłodawy

Obszar rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej korytem – długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego. Rezerwat utworzono w 1999 r. Spotkać tu można gatunki objęte ścisłą ochroną m.in. kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, żebrowiec górski, kopytnik pospolity, czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, kokorycz pustą. Na terenie rezerwatu znajduje się wiele pomników przyrody.

Nadleśnictwo Kolbudy

fot. Rafał Szadkowski

W pobliżu

Odkryj

Gastronomia

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi