Dolina Huczka

Na obszarze rezerwatu dominują zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn, grądy i lasy łęgowe. Ważnym elementem lasów są fragmenty drzewostanów naturalnego pochodzenia często przekraczające wiek 150 lat. Ekosystemy leśne i źródliskowe są miejscem występowania wielu cennych, rzadkich i ginących roślin tj. storczyka gnieźnika leśnego, skrzypu olbrzymiego wawrzynka wilczełyko. W granicach rezerwatu znajduje się stanowisko archeologiczne. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza umożliwiająca jego zwiedzanie.

Dolina Słupi

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

DANA
Odległość — 13.3 KM

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi