Borkowskie Wąwozy

Swym zasięgiem obejmuje leśne zbocze, będące częścią doliny Chełstu, jednej z najczystszych rzek w Polsce. Ochronie podlegają tu liczne nisze źródłowe ze specyficzną roślinnością źródliskową, a także zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej, fragmentami ze starym, ok. 100-letnim drzewostanem. Bardzo interesująca jest też rzeźba terenu.

 

Występują tu stanowiska szeregu roślin chronionych i rzadkich, takich jak widłak wroniec, stoplamek Fuscha, tojeść gajowa, manna gajowa. Rezerwat jest przypuszczalnie najbardziej wysuniętym na północ w Polsce stanowiskiem, będącego pod ochroną gatunku paproci, podrzenia żebrowca.

 

Na terenie rezerwatu obowiązują ścisłe przepisy ochrony przyrody i ograniczenia swobodnej turystyki.

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi